تبلیغات
پایگاه فرهنگی و اطلاع رسانی مجموعه جلسات قرآنی بصائرفایل صوتی دعا :
http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1393/Arafe/Doa-Arafe-1.png

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1393/Arafe/Doa-Arafe-2.png
متن دعا :

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1393/Arafe/Doa-Arafe-matn.png
کدستان