تبلیغات
پایگاه فرهنگی و اطلاع رسانی مجموعه جلسات قرآنی بصائر
ویژه نامه ولادت امام هادی (ع) : کتاب شناسی

تحلیلی از دوران دهمین خورشید امامت امام هادی، سید محمد حسینی، علی رفیعی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1370ش، 630ص.
صحیفه امام هادی(ع)، جواد قیومی اصفهانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1381ش، 431ص.
چهارده نور پاک، عقیقی بخشایشی، ج12، زندگی امام هادی(ع)، قم، انتشارات نویداسلام،1381، 139ص.
تحلیلی از زندگانی امام هادی(ع)، باقر شریف قرشی، مشهد، کنگره جهانی حضرت رضا(ع)، 1371ش، 528ص.
زندگانی دهمین پیشوای شیعه حضرت امام هادی(ع)، مرتضی مدرسی چهاردهی، تهران، انتشارات غدیر، 1352ش، 250ص.
خورشید هدایت پیشوای دهم امام علی بن محمد الهادی(ع)، هیئت تحریریه موسسه در راه حق، قم، موسسه در راه حق، 69ص.
فرهنگ جامع سخنان امام هادی(ع)، همراه با متن کتاب موسوعه کلمات الامام الهادی، گروه حدیث پژوهشکده باقر العلوم، ترجمه علی مویدی، نشر معروف 1380، 590ص.
سیره عملی اهل بیت(ع) حضرت امام علی النقی الهادی(ع)، کاظم ارفع، قم، فیض کاشانی، 63ص.
چشمه‌های نور: امام هادی(ع)، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، 1368ش، 138ص.
مشکات هدایت: پژوهشی در زندگانی امام هادی(ع)، ابوالفضل هادی منش، قم، مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما، 136ص.
امام هادی(ع) قهرمان شکست‌ناپذیر عصر متوکل، محمد رسول دریائی، انتشارات وهاج، 1336ه. 294ص.
امام هادی و نهضت علویان، محمد رسول دریائی، رسالت قلم، 361،293ص.
ستارگان درخشان، ج12: سرگذشت حضرت امام علی النقی(ع)، محمد جواد نجفی، قم کتابفروشی اسلامیه، 176ص.
کدستان