تبلیغات
پایگاه فرهنگی و اطلاع رسانی مجموعه جلسات قرآنی بصائر
درد دل علی(ع) با پیامبر اکرم(ص) هنگام به خاكسپارى فاطمه(س) :

سلام بر تو اى رسول خدا(ص)، سلامى از طرف من و دخترت كه هم اكنون در جوارت فرود آمده و شتابان به شما رسیده است، اى پیامبر خدا، صبر و بردبارى من با از دست دادن فاطمه(ع) كم شده، و توان خویشتندارى ندارم اما براى من كه سختى جدایى تو را دیده، و سنگینى مصیبت تو را كشیدم، شكیبایى ممكن است، این من بودم كه با دست خود تو را در میان قبر نهادم، و هنگام رحلت جان گرامى تو میان سینه و گردنم پرواز كرد. همه ما از خداییم و به خدا باز مى گردیم. پس امانتى كه به من سپرده بودى برگردانده شد، و به صاحبش رسید، از این پس اندوه من جاودانه، و شبهایم، شب زنده دارى است، تا آن روز كه خدا خانه زندگى تو را براى من برگزیند. به زودى دخترت تو را آگاه خواهد ساخت كه امت تو چگونه در ستمكارى بر او اجتماع كردند، از فاطمه(ع) بپرس، و احوال اندوهناك ما را از او خبر گیر، كه هنوز روزگارى سپرى نشده، و یاد تو فراموش نگشته است. سلام من به هر دوى شما، سلام وداع كننده اى كه از روى خشنودى یا خسته دلى سلامى نمى كند، اگر از خدمت تو باز مى گردم از روى خستگى نیست، و اگر در كنار قبرت مى نشینم از بدگمانى بدانچه خدا صابران را وعده داده نمى باشد.
کدستان