تبلیغات
پایگاه فرهنگی و اطلاع رسانی مجموعه جلسات قرآنی بصائر
ویژه نامه هفتۀ دفاع مقدس : درد و دل با شهدا


با شهدا


توبه کردم ننویسم ، اما دل دوباره تنگه


داره باز هوای جبهه ، به یاد روزای جنگه


توبه کردم ننویسم ، نگم از حرفای کهنه


اما دل آروم نداره ، بحث ترکش و تفنگهhttp://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1395/Ghadir/12508m9e67d5ee-9695-4ae1-9680-cd76b85c2a45.jpg
توبه کردم ننویسم ، ناراحت نشین جوونا


میگم از چادر و سنگر ، جایی که تاریک و تنگه


میگم از خط مقدم ، آتیش و رگبار دشمن


میگم از روزای گرمی ، که حال و هواش قشنگه


میگم از روزای دوری ، که باهاش فاصله داریم


میگم از وحدت اونجا ، دلاشون همه یه رنگهدرد و دل با شهدا !i! توبه کردم ننویسم ، اما دل دوباره تنگه !i! خودم میرفتم اما . . .اما اینجا توی این شهر ، یه عده مارو سوزوندند


عده ای که کم اند اما ، قلبشون یه تیکه سنگه


اونایی که نمیدونن سر دعوا با کی دارند


حرفاشون آماده مثل : تیر تو لوله ی تفنگه


اونایی که میسوزونن دل جانبازای مارو


جانباز بیچاره ای که درد دلهاش با سُرنگه !http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1395/Ghadir/162644_orig.jpgجانبازی که بستری شد ، یه عمری تو بیمارستان


جانبازی که تو دماغش ، همیشه چندتا شیلنگه !


خستم از اهل زمونه ، بدونید دلم گرفته


سرتون رو درد نیارم ، روی قلبم جای چنگهhttp://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1395/Ghadir/738009320.jpgتوی این دنیای فانی ، نکته ایست باریکتر از مو!


" هر کسی با شهدا موند ، بدونید بچه زرنگه "
کدستان