تبلیغات
پایگاه فرهنگی و اطلاع رسانی مجموعه جلسات قرآنی بصائر

شرکت کنندگان مسابقه قرائت مجلسی (نوجوانان) :

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1395/Jashnvare-1395/Sherkat-Konandegan/Qurani/Nojavanan/GheraatAsli.png
کدستان