تبلیغات
پایگاه فرهنگی و اطلاع رسانی مجموعه جلسات قرآنی بصائر

1. هركس داراى چهار خصلت باشد، ایمانش كامل ، گناهانش بخشوده خواهد بود، و در حالتى خداوند را ملاقات مى كند كه از او راضى وخوشنود است :

1 - خصلت خود نگهدارى و تقواى الهى به طورى كه بتواند بدون توقّع و چشم داشتى ، نسبت به مردم خدمت نماید.
2 - راست گوئى و صداقت نسبت به مردم در تمام موارد زندگى .
3 - حیا و پاكدامنى نسبت به تمام زشتى هاى شرعى و عرفى .
4 - خوش اخلاقى و خوش برخوردى با اهل و عیال خود.

2. اى فرزند آدم ، تا آن زمانى كه در درون خود واعظ و نصیحت كننده اى دلسوز داشته باشى ، و در تمام امور بررسى و محاسبه كارهایت را اهمیّت دهى ، و در تمام حالات - از عذاب الهى - ترس و خوف داشته باشى ؛ در خیر و سعادت خواهى بود.

3. كسى كه مشتاق بهشت باشد در انجام كارهاى نیك ، سرعت مى نماید و شهوات را زیر پا مى گذارد و هركس از آتش قیامت هراسناك باشد به درگاه خداوند توبه مى كند و از گناهان دورى مى نماید.

4. در این دنیا سرور مرد، سخاوتمندان هستند؛ ولى در قیامت سیّد و سرور مردم ، پرهیزكاران خواهند بود.

5. چنانچه شخصى تو را بدگویى كند، و سپس برگردد و پوزش طلبد، عذرخواهى و پوزش او را پذیرا باش .

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1395/Shahadat-Imam-Sajjad/Shahadat-Imam-Sajjad%20(4).jpg

6. به وسیله عقل ناقص و نظریه هاى باطل ، و مقایسات فاسد و بى اساس نمى توان احكام و مسائل دین را به دست آورد؛ بنابراین تنها وسیله رسیدن به احكام واقعى دین ، تسلیم محض مى باشد؛ پس هركس در مقابل ما اهل بیت تسلیم باشد از هر انحرافى در امان است و هر كه به وسیله ما هدایت یابد خوشبخت خواهد بود.
 و شخصى كه با قیاس و نظریات شخصى خود بخواهد دین اسلام را دریابد، هلاك مى گردد.

7. دنیا همچون نیمه خواب (چرت ) است و آخرت بیدارى مى باشد و ما در این میان رهگذر، بین خواب و بیدارى به سر مى بریم .

8. شادمانى و راضى بودن به سخت ترین مقدّرات الهى از عالى ترین مراتب ایمان و یقین خواهد بود.

9. بعد از معرفت به خداوند چیزى محبوب تر از دور نگه داشتن شكم و عورت - از آلودگى ها و هوسرانى ها و گناهان - نیست ، و نیز محبوبترین كارها نزد خداوند مناجات و درخواست نیازمندیها به درگاهش ‍ مى باشد.

10. اى فرزند آدم (اى انسان ، تو) خواهى مُرد و سپس محشور مى شوى و در پیشگاه خداوند جهت سوال و جواب احضار خواهى شد، پس جوابى (قانع كننده و صحیح در مقابل سؤ ال ها) مهیّا و آماده كن .

11. مشكل ترین و سخت ترین لحظات و ساعات دوران ها براى انسان ، سه مرحله است :

1 - آن موقعى كه عزرائیل بر بالین انسان وارد مى شود و مى خواهد جان او رابرگیرد.
2 - آن هنگامى كه از درون قبر زنده مى شود و در صحراى محشر به پامى خیزد.
3 - آن زمانى كه در پیشگاه خداوند متعال - جهت حساب و كتاب و بررسى اعمال - قرار مى گیرد و نمى داند راهى بهشت و نعمت هاى جاوید مى شود و یا راهى دوزخ و عذاب دردناك خواهد شد.

12. بسیار عجیب است از كسانى كه براى این دنیاى زودگذر و فانى كار مى كنند و خون دل مى خورند ولى آخرت را كه باقى و ابدى است رها و فراموش كرده اند.
کدستان