تبلیغات
پایگاه فرهنگی و اطلاع رسانی مجموعه جلسات قرآنی بصائر


. حاج حسین سازور

ردیف

موضوع

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 ذکر اهل آسمون شد قُل هو الله 2,032 0:11:31

. حسین سیب سرخی

ردیف

موضوع

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 میباره از آسمون ستاره با عشقش (سرود،سال 94،جدید)  5,694 0:15:58
2 مستم به لطف قطره ای از کوثر علی (مدیحه سرایی،سال 94،جدید)  3,082 0:08:32
3 به نام نامی حیدر عزیز قلب پیغمبر (سرود،سال 94،جدید)  5,358 0:15:01
4 ما را به جرم عاشقی دیوانه خواندند 754 0:06:04

. سید مهدی میرداماد

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 مرغ دلامون با هزار تا بهانه(سال 91،سرود،جدید)
3,270 0:09:17
2 گفتم علی مدد قلمم ذوالفقار شد(سال 91،مدح،جدید)
644 0:01:49
3 علی مولا علی مولا(سال 91،سرود،جدید)
895 0:02:31
4 با چشم های تو بروم راه صاف را(سال 91،مدح،جدید)
1,296 0:03:40
5 یا حیدر علی علی علی (سال 90،سرود،جدید)
2,192 0:06:13. حاج محمود کریمی

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 مرغ دل ما چه خوش هوایی دارد (سرود،سال 94،جدید) 
1,093 0:02:53
2 وجه الله علی یا حیدر (سرود،سال 94،جدید) 
3,413 0:09:29
3 دنیا شنود پیام ما را (مدیحه سرایی،سال 94،جدید) 
8,836 0:24:54
4 من کیستم غلام تو یا مرتضی علی (سرود،سال 94،جدید) 
3,806 0:10:36
5 حیدر مولانا علی (سرود،سال 94،جدید) 
3,281 0:09:06
6 به آسمان متصلم ز بام علی (سرود،سال 93،جدید) 
3,709 0:10:19
7 آموخت تا که عطر ز شیشه (شعرخوانی،سال 93،جدید) 
5,147 0:14:25

کدستان