تبلیغات
پایگاه فرهنگی و اطلاع رسانی مجموعه جلسات قرآنی بصائر
http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1394/Jashnvare-Tabestani/Emtiaz/Nafarat-Jashnvare-T.JPG

( بروز شده در دوشنبه
1394/06/30 )


(http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png : ثبت شده      http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Close-Icon.jpg : ثبت نشده  )

مسابقات قرآنی :

1.1- حضور در مسابقه نهج البلاغه http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png

1.2- نفرات برتر مسابقه نهج البلاغهhttp://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png

2.1- حضور در مسابقه کتابخوانی http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png

2.2- نفرات برتر مسابقه کتابخوانی http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png


3.1- حضور در مسابقه کتابخوانی خانواده http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png

3.2- نفرات برتر مسابقه کتابخوانی خانواده http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png


4.1- حضور در مسابقات قرآنی ( قرائتhttp://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png  حفظ http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png  اذان http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png  روخوانی http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png )

4.2- نفرات برتر مسابقات قرآنی ( قرائتhttp://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png  حفظ http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png  اذان http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png  روخوانی http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png )


5.1- حضور در مسابقه حفظ دعای عهد http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png

5.2- نفرات برتر مسابقه حفظ دعای عهد http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png


6.1- حضور در مسابقه تفسیر http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png

6.2- نفرات برتر مسابقه تفسیر http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png


7.1- حضور در مسابقه احکام http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png

7.2- نفرات برتر مسابقه احکام http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png


8.1- حضور در مسابقه اینترنتی حدیث http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png

8.2- نفرات برتر مسابقه اینترنتی حدیث http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png


مسابقات ورزشی :

1.1- حضور در مسابقه دارت http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png

1.2- نفرات برتر مسابقه دارت http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png


2.1- حضور در مسابقه PES http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png

2.2- نفرات برتر مسابقه PES http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png


3.1- حضور در مسابقه جنگا http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png

3.2- نفرات برتر مسابقه جنگا http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png


4.1- حضور در مسابقه شطرنج http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png

4.2- نفرات برتر مسابقه شطرنج http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png


5.1- حضور در مسابقه تیراندازی http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png

5.2- نفرات برتر مسابقه تیراندازی http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png


6.1- حضور در مسابقات فوتسال ، والیبال ، هندبال و فوتبال دستی http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png

6.2- اعضای تیم های برتر مسابقات فوتسال ، والیبال ، هندبال و فوتبال دستی http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png


7.1- حضور در مسابقه طناب کشی http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png

7.2- اعضای تیم های برتر مسابقه طناب کشی http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png


8.1- حضور در مسابقه پینگ پنگ http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png

8.2- نفرات برتر مسابقه پینگ پنگ http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png


9.1- حضور در مسابقه پرتاب وزنه http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png

9.2- نفرات برتر مسابقه پرتاب وزنه http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png


10.1- حضور در مسابقه دومیدانی http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png

10.2- نفرات برتر مسابقه دومیدانی http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png


11.1- حضور در مسابقه دومینو http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png

11.2- نفرات برتر مسابقه دومینو http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png


اردو :
 
1- شرکت در اردوی پینت بال http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png

2- شرکت در اردوی حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png

3- شرکت در اردوی گلزار شهدا http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png

4- شرکت در اردوی خلیج فارس http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png

5- شرکت در اردوی باغ موزه دفاع مقدس http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png

6- شرکت در اردوی مشهد مقدس http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png


کلاس های آموزشی :

1- شرکت در کلیه کلاس های قرآنی http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png

2- شرکت در کلیه کلاس های رایانه http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png

3- شرکت در کلیه کلاس های رزمی http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png

4- شرکت در کلیه کلاس های خوشنویسی http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png

5- شرکت در کلیه کلاس های امداد های اولیه http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png


برنامه ماه مبارک رمضان :

1.1- حضور در جزءخوانی 30 خرداد http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png

1.2- حضور در جزءخوانی 2 تیرhttp://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png

1.3- حضور در جزءخوانی 6 تیرhttp://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png

1.4- حضور در جزءخوانی 9 تیرhttp://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png

1.5- حضور در جزءخوانی 10 تیرhttp://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png

1.6- حضور در جزءخوانی 13 تیرhttp://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png

1.7- حضور در جزءخوانی 16 تیرhttp://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png

1.8- حضور در جزءخوانی 20 تیرhttp://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png


2.1- حضور در محفل انس با قرآن 31 خردادhttp://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png

2.2- حضور در محفل انس با قرآن 7 تیرhttp://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png

2.3- حضور در محفل انس با قرآن 14 تیرhttp://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png

2.4- حضور در محفل انس با قرآن 21 تیرhttp://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png


امتیازات تشویقی :

1.1 - 10 امتیاز در نظر گرفته شده برای برندگان مسابقه ی مجری در برنامه مسابقات قرآنی ( دوره اول )
http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png

1.2 - 10 امتیاز در نظر گرفته شده برای برندگان مسابقه ی مجری در برنامه مسابقات قرآنی ( دوره دوم )
http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Tick-mark-icon-png-6619.png
کدستان