تبلیغات
پایگاه فرهنگی و اطلاع رسانی مجموعه جلسات قرآنی بصائر
http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1396/Jashnvare1396/Natayej-Qurani/Natayej-Tirandazi.jpg

نفرات برتر مسابقه تیراندازی :

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Medal/Medal11.png نفر اول : جناب آقای امیرحسین اکرم الدین(بصائر ۵)
http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Medal/Medal22.PNG نفر دوم : جناب آقای میعاد ارشادی نیا(بصائر ۵)
http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Medal/Medal33.png نفر سوم : جناب آقای محسن فراهانی(بصائر ۵)
کدستان