تبلیغات
پایگاه فرهنگی و اطلاع رسانی مجموعه جلسات قرآنی بصائر
توجه 1 : مداحی هیئت بصائر در بخش هیئت قرار خواهد گرفت !

توجه 2 : مداحی هر شب محرم سال 1394 در روز بعد آن قرار خواهد گرفت . اطلاعیه ی اضافه شدن هر مداحی جدید صفحه اصلی سایت صورت میپذیرد .

توجه 3 :
شما میتوانید مداحی درخواستی خود را از طریق این لینک ارسال کنید تا در سایت قرار بگیرد .
مداحی حاج محمود کریمی (شب اول محرم )

مداحی جواد مقدم ( شب دوم محرم )

مداحی حاج محمود کریمی ( شب سوم محرم )

مداحی حاج محمود کریمی ( شب چهارم محرم )

مداحی حاج محمود کریمی ( شب پنجم محرم )

مداحی حاج محمود کریمی ( شب ششم محرم )

مداحی حاج محمود کریمی ( شب هفتم محرم )

مداحی حاج محمود کریمی ( شب هشتم محرم )

مداحی حاج محمود کریمی ( شب نهم محرم )

مداحی حاج محمود کریمی ( شب دهم محرم )
کدستان