تبلیغات
پایگاه فرهنگی و اطلاع رسانی مجموعه جلسات قرآنی بصائر
شرکت کنندگان مسابقه شطرنج (جوانان) :

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1395/Jashnvare-1395/Sherkat-Konandegan/Varzeshi/Javanan/Shatranj.JPG
کدستان