تبلیغات
پایگاه فرهنگی و اطلاع رسانی مجموعه جلسات قرآنی بصائر
شب یلداست شب از تو به دلگیری هاست
شب  دیوانگــی  اغلب  زنجیـــــریهاست


 

شب تا صبــــح به زلف تــو توکل کردن
شب در دامن تنهایی شب ، گل کردن

 

شب درداست شب خاطــره بارانیهاست
شب تا نیمه شب شعر وغزلخوانیهاست
نیستی شمع شب تار مرا فوت کنی
بدرخشی همه را واله ومبهوت کنیکاش یک شب برسد یک شب یلدا باهم
بنشینیم  زمــان  را  بــــه تماشـــا با هم


 

بنشینیم  و ز  هـــم دفـــع  ملالی  بکنیم
این هم از عمر شبی باشد وکاری بکنیم


 

شب یلدا شده خود را برسانی بد نیست
امشبی را اگر ای عشق بمانی بد نیست


 

چـــه شود اوج پریشانی مان جا بخوریم
بین یک عالم ِ شب صاف به یلدا بخوریم

 

می شود خوبترین قسمت دنیا با تو
گر که توفیق شود یک شب یلدا باتو


 

با تو ای خوبترین خاطره ی رویایی
ای که عمر تو الهی بشود یلدایی

 

میشوی از همه ی شهر تماشایی تر
گر شود عشق تو از عمر تو یلدایی تربی تماشای تو با اینهمه غمها چه کنم؟
تو نباشی گل من با شب یلدا چه کنم؟

کدستان