تبلیغات
پایگاه فرهنگی و اطلاع رسانی مجموعه جلسات قرآنی بصائر




* برای نمایش جداول نمودار ها در اندازه ای بزرگ روی آن کلیک کنید *


مسابقات تنیس روی میز :



http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1395/Jashnvare-1395/Table-Varzeshi/Tennis-Javanan-UP.JPG

مسابقات گل کوچیک :

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1395/Jashnvare-1395/Table-Varzeshi/Tartib-Golkoochik-G1.JPG
http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1395/Jashnvare-1395/Table-Varzeshi/Tartib-Golkoochik-G2.JPG

مسابقات والیبال :

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1395/Jashnvare-1395/Table-Varzeshi/Tartib-Vollyball.JPG


مسابقات هندبال :

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1395/Jashnvare-1395/Table-Varzeshi/Hand-Javan-Table.JPG

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1395/Jashnvare-1395/Table-Varzeshi/Hand-Javan-Table2.JPG


مسابقات فوتسال :

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1395/Jashnvare-1395/Table-Varzeshi/Jadval-Emtiaz-Football-Javanan2.JPG
http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1395/Jashnvare-1395/Table-Varzeshi/Jadval-Golzanan-Football-Javanan2.JPG

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1395/Jashnvare-1395/Table-Varzeshi/Tartib-Footsan-Javanan.JPG


مسابقات PES :
http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1395/Jashnvare-1395/Table-Varzeshi/Pes1.png



کدستان