تبلیغات
پایگاه فرهنگی و اطلاع رسانی مجموعه جلسات قرآنی بصائر
* برای نمایش جداول نمودار ها در اندازه ای بزرگ روی آن کلیک کنید *

مسابقات تنیس روی میز :

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1395/Jashnvare-1395/Table-Varzeshi/Tennis-NoJavanan-UP.JPG


مسابقات طناب کشی :

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1395/Jashnvare-1395/Table-Varzeshi/Tartib-Tanab-Nojavan.JPG


مسابقات هفت سنگ :

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1395/Jashnvare-1395/Table-Varzeshi/Tartib-Haftsang-G1.JPG

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1395/Jashnvare-1395/Table-Varzeshi/Tartib-Haftsang-G2.JPG


مسابقات فوتسال :

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1395/Jashnvare-1395/Table-Varzeshi/Tartib-Fottsan-Nojavanan-G1.JPG

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1395/Jashnvare-1395/Table-Varzeshi/Tartib-Foostal-Nojavanan-G2.JPG

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1395/Jashnvare-1395/Table-Varzeshi/Table-Golzanan-Footsal-Nojavanan.JPG


مسابقات PES :
http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1395/Jashnvare-1395/Table-Varzeshi/Pes1.pngکدستان